Hoppa till innehåll

Engelska 6

Språk

100 poäng

Engelska 6 (100p)

I kursen ”Engelska 6” är grunden i att du ska utveckla din engelska genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Du får läsa texter av olika slag och från olika tider och delar av den engelsktalande världen, analysera och diskutera dem. Du får skriva olika typer av texter, bl.a. referat, utredande och argumenterande texter. Din muntliga språkfärdighet övas i diskussioner och förberedda tal. Engelsk litteratur studeras utifrån såväl ett tematiskt som historiskt perspektiv.

Kursen motsvarar till stor del Engelska B.

Förkunskapskrav

Bygger på kursen engelska 5 (Engelska A) eller motsvarande.

Ämnes-/kursplan

ENGENG06 (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

ENGENG06

Skolform

Gymnasial utbildning

1 Kursstart

 1. Kursstart 4373102

  Kursstart
  Kontinuerlig
  Ansökan stänger
  Skola
  Hermods